Välkommen!


Fokus 2E

Denna text är min examinationsuppgift i kursen Barn och elever med särskild begåvning 7,5 hp, Luleå Tekniska Universitet (LTU) VT 2022. Syftet med texten är förutom att jag examinerades mot kursens mål (klart och betygsatt √) också att i framtiden kunna använda den som underlag för föreläsning/workshop för pedagoger. Till texten finns också en PP-presentation…

Att utmanas av – eller att utmana – skolan

Skolan beskrivs ofta som en plats där eleverna skall utmanas i sitt lärande men ibland är det tvärtom eleverna som utmanar skolan. Den här texten handlar om utmaningar av olika slag. Elis är en trettonårig pojke som fått höra att han utmanat skolan så till den grad att skolan inte längre har några verktyg. Själv…

Teorier om lärande

Olika perspektiv på lärande Uppfattningen om hur kunskap uppstår och hur man tillägnar sig den kallas med ett annat ord för epistemologi vari tre traditionella huvudspår ofta är synliga; Empirismen står för det objektiva erfarandet, rationalismen står för idévärlden och det medfödda förnuftet och konstruktivismen står för en förening av dessa båda (Stensmo, 2007). Förståelsen…

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.